[cs_gallery cs_gal_layout="gallery-slider" cs_gal_album="home-gallery" cs_gal_pagination="On" ]
[cs_blog cs_blog_description="yes" cs_blog_cat="0" cs_blog_view="announcement" cs_blog_excerpt="255" cs_blog_num_post="4" cs_blog_num_tab="3" cs_blog_orderby="DESC" blog_pagination="Single Page" ]
[cs_promobox cs_promobox_section_title="VIỆN DU LỊCH" cs_promo_image_url="http://vdl.ueh.edu.vn/wp-content/uploads/2015/06/VDL1-01.jpg" cs_promobox_title="Tập thể Viện Du lịch" cs_promobox_contents="Chúng tôi phát triển, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội và xác định chỗ đứng trong lĩnh vực đào tạo về du lịch.... " cs_link="http://vdl.ueh.edu.vn/index.php/about-us/" cs_link_title="xem tiếp" bg_repeat="yes" text_align="left" promobox_view="view5" ]Chúng tôi phát triển, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội và xác định chỗ đứng trong lĩnh vực đào tạo về du lịch.... [/cs_promobox]
[cs_promobox cs_promo_image_url="http://vdl.ueh.edu.vn/wp-content/uploads/2017/04/seminar-e1492158540500.png" cs_link="http://vdl.ueh.edu.vn/index.php/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-du-lich/" bg_repeat="no" text_align="left" promobox_view="view5" ][/cs_promobox]
[cs_divider divider_style="fancy" divider_backtotop="no" divider_margin_top="10" divider_margin_bottom="0" divider_height="1" ]
[cs_heading heading_title="Sinh hoạt học thuật" heading_style="1" heading_align="left" heading_font_style="normal" bottom_border="on" heading_divider="on" heading_color="#dd9933" heading_content_color="#1e73be" ] [/cs_heading]
[cs_heading heading_title="Sinh hoạt chuyên môn" heading_style="1" heading_align="center" heading_font_style="normal" bottom_border="on" heading_divider="on" heading_color="#1e73be" ] [/cs_heading]
[cs_blog cs_blog_description="yes" cs_blog_cat="youth" cs_blog_view="blog-medium" cs_blog_excerpt="255" cs_blog_num_post="5" cs_blog_num_tab="3" cs_blog_orderby="DESC" blog_pagination="Show Pagination" ]
[cs_blog cs_blog_description="yes" cs_blog_cat="education" cs_blog_view="blog-medium" cs_blog_excerpt="255" cs_blog_num_post="10" cs_blog_num_tab="3" cs_blog_orderby="DESC" blog_pagination="Show Pagination" ]
[cs_divider divider_style="fancy" divider_backtotop="yes" divider_height="1" ]