Mô hình liên kết đào tạo giữa Trường & Khách sạn

[embeddoc url=”http://vdl.ueh.edu.vn/wp-content/uploads/2017/04/Bao-cao-9-Th.S.-Nguyen-Thi-Thu-Thuy-Th.S.-Le-Hong-Tran-Th.S.-Duong-Ngoc-Thang.pdf” download=”none”]

Leave us a Comment